Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Αίτηση για την ασφάλιση του Αυτοκινήτου σας


 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Όνομα:   
Επώνυμο:   
Επάγγελμα:   
Ημερομηνία γέννησης:   
Ημ/νία έκδοσης άδειας οδηγού:   
Εθνικότητα:   
email:   
   
   
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Τύπος - Χρήση:   
Ίπποι - Κυβικά:   
Ημ/νία έκδοσης άδειας οχήματος:   
Εργοστάσιο κατασκευής - Μοντέλο:   
Αξία:   
Περιοχή κίνησης οχήματος:   
   
   
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  Αστική Ευθύνη
  Θραύση κρυστάλλων
  Πυρός
  Κλοπή ολική
  Κλοπή ολική - μερική
  Προστασία Bonus Malus
  Φυσικά φαινόμενα & θεομηνίες
  Ίδιες ζημιές (μεικτή)
  Οδική βοήθεια