Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Αίτηση για την ασφάλιση της κατοικίας σας


 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Όνομα   
Επώνυμο   
Επάγγελμα   
email   
   
   
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Οδός - Αριθμός   
Πόλη - Χωριό   
Τ.Κ.   
   
   
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πυρκαγιά - Πτώση κεραυνού Καταιγίδα - Θύελλα
Έκρηξη Πλημμύρα
Πτώση αεροσκαφών ή/και τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτά Χιόνι - Παγετός
Κάλυψη πυρκαγιάς από δάσος Θραύση Κρυστάλλων - Προθηκών
Κλοπή ορική - μερική Αλλίωση εμπορευμάτων
Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων - συντριμμάτων Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης
Ζημιές οικοδομής από κλοπές μετά από διάρρηξη, είτε προηγήθηκε αναρρίχηση είτε όχι Ημερίσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών
Καπνός Κακόβουλη βλάβη - Βανδαλισμός
Σεισμού