Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Ασφάλεια αυτοκινήτου


Ασφάλεια αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο είναι το πρώτο μέσω μεταφοράς των πολιτών. Η ασφάλεια του δια νόμου είναι υποχρεωτική και το γραφείο μας συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις ασφάλισης, τόσο για την κάλυψη Α.Ε. (Αστικής Ευθύνης) έναντι τρίτων όσο και για την κάλυψη του ιδίου οχήματος.

 

Ασφάλεια μηχανημάτων έργων


 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
(Καλύψεις μόνο για Αστική ευθύνη)

ΙΠΠΟΙ

Bonus malus 2

 έως 10

 148,00

 11 έως 15

 195,00

 16 έως 20

 202,00

 21 έως 30

 209,00

 31 έως 40

 218,00

 41 έως 55

 237,00

 56 έως 75

 265,00

 76 & άνω

 290,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
(Κάλυψη που παρέχεται για ζημιές που θα προκληθούν κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ως εργαλείο)

Καλύψεις

Πρόγραμμα Α

Πρόγραμμα E

Σωματικές βλάβες κατ' άτομο

15 000,00

100 000,00

Υλικές ζημιές κατά γεγονός

6 000,00

20 000,00

Ομαδικό ατύχημα

30 000,00

120 000,00

Ανώτατο όριο ευθύνης

60 000,00

150 000,00

  

  • Για διπλάσια απαλλαγή έκπτωση ασφαλίστρων 20%
  • Στα μηχανήματα αυτά περιλαμβάνονται εκσκαφείς, φορτωτές, πρέσες μπετόν κ.λ.π.
  • Η κάλυψη επεκτείνεται και σε Ο.Κ.Ω, με επασφάλιστρο 20 % και με απαλλαγή εφ’εκάστης ζημίας 300€.