Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Ομαδικές Ασφαλίσεις


Ομαδικές Ασφαλίσεις

Είναι γνωστή η αδυναμία της κοινωνικής ασφάλισης, παρά το υψηλό κόστος της, να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Η ασφάλεια τους για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους, σε συνδυασμό με το θολό τοπίο που διαμορφώνεται στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, δημιουργούν αρνητική ψυχολογία και διάθεση για παραγωγική εργασία.

Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών, προσφέροντας στο επιχειρηματία και τον εργαζόμενο, πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα.

Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειάς μας να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων, προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας, με στόχο την μεγαλύτερη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.