Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Ασφάλεια μεταφορών - Ασφάλεια CMR


Ασφάλεια μεταφορών - Ασφάλεια  CMR

Για την κάλυψη της μεταφοράς εμπορευμάτων (εισαγωγές – εξαγωγές - διακίνηση εντός Ελλάδος ) καθώς και για την κάλυψη της ευθύνης που έχουν οι μεταφορείς και οι διαμεταφορείς για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται – δίδονται ανταγωνιστικά προγράμματα σε ελκυστικές τιμές.