Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Ασφάλεια σκαφών - Ασφάλεια πλοίων


Ασφάλεια σκαφών - Ασφάλεια πλοίων

Το σκάφος γι’αυτούς που ασχολούνται με τη θάλασσα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία γι’αυτό και πρέπει να εξασφαλίζουν τη χαρά που τους προσφέρει.

Τα προγράμματα ασφάλειας σκαφών που παρέχουμε απευθύνονται τόσο σ’αυτούς που θέλουν να καλύψουν μόνο την υποχρεωτική ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που ο νόμος ορίζει όσο και σ’αυτούς που θέλουν να καλύψουν ολοκληρωμένα το σκάφος τόσο μέσα στη θάλασσα όσο κι έξω από αυτήν.