Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος


Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

Με μικρό κόστος μπορείτε να παρέχεται σε εσάς και την οικογένειά σας ένα πρόγραμμα για προστασία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.

Παρατίθεται ενδεικτικά ένας πίνακας καλύψεων με το αντίστοιχο κόστος.

Καλύψεις Πακέτο Α Πακέτο Β Πακέτο Γ Πακέτο Δ

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

 

60.000

 

90.000

 

120.000

 

150.000

 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

 

60.000

 

90.000

 

120.000

 

150.000

 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα απο Ατύχημα

 

Ποσοστό επι των 60.000

 

Ποσοστό επι των 90.000

 

Ποσοστό επι των 120.000

 

Ποσοστό επι των 150.000

 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα

 

8.000 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

10.000 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

12.000 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

14.000 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια

 

800 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

1.000 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

1.200 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

1.400 (80% Κάλυψη ή 100% με χρήση ταμείου)

 

Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά

5.000

5.000

5.000

5.000

Κόστος  220 € 300 € 360 € 440 €