Προϊόντα Επιχειρήσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μπροστά από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο

Ως σύμβουλοι κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών των επιχειρηματιών πελατών μας ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις των παλαιών ασφαλιστικών κινδύνων καθώς και των νέων προκειμένου να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να προστατέψουμε με τα ασφαλιστικά προγράμματά μας τους ίδιους, τις οικογένειες τους και τις περιουσίες τους.
Ασφάλιση Πυρός Επαγγελματικών Χώρων
Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αξιόπιστα κι ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας για την ασφάλιση του επαγγελματικού σας χώρου, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γενικής Και Επαγγελματικής
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης στους επαγγελματικούς χώρους αλλά όλο και σε μεγαλύτερο ποσοστό κωδικών επαγγελμάτων τείνει να γίνει υποχρεωτική για τη λειτουργία τους. Αφορά την κάλυψη σωματικών ή υλικών ζημιών που θα προξενηθούν σε τρίτους από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου ή προσώπων που είναι στην υπηρεσία του. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ενδεικτικά απευθύνεται σε:
• Ιατρούς
• Λογιστές
• Δικηγόρους
• Μηχανικούς
• Φαρμακοποιούς
• Ξενοδόχους
• Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων
• Πρατήρια καυσίμων
• Εταιρίες καθαρισμού
• Συντήρησης ανελκυστήρων
• Tour operator
• Θεάματος – εκδηλώσεων
• Ανέγερσης – ανακαίνισης οικοδομής
• Χώρους γυμναστηρίων
• Διαχειριστές Πολυκατοικιών
• κ.α.

Αστική ευθύνη περιβάλλοντος συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Ομαδικά / Επαγγελματικά Συμβόλαια Υγείας
Είναι γνωστή η αδυναμία της κοινωνικής ασφάλισης, παρά το υψηλό κόστος της, να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Η ασφάλεια τους για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους, σε συνδυασμό με το θολό τοπίο που διαμορφώνεται στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, δημιουργούν αρνητική ψυχολογία και διάθεση για παραγωγική εργασία.
Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών, προσφέροντας στο επιχειρηματία και τον εργαζόμενο, πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα.
Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειάς μας να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων, προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας, με στόχο την μεγαλύτερη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Τεχνικές Ασφάλειες
Πολιτικοί μηχανικοί και κατασκευαστές υποχρεούνται να ασφαλίζουν από την απλή ανακαίνιση που αναλαμβάνουν σε μια κατοικία ή επαγγελματικό χώρο έως και τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Εμείς λοιπόν ασχολούμενοι την τελευταία δεκαετία με την ασφάλιση συμβολαίων ΚΠΚ ( CAR ) και ΚΠΚ Συναρμολόγησης ( ΕΑR) έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία προκειμένου να διασφαλίσουμε όλους τους εμπλεκόμενους ( ιδιοκτήτες- εργολάβους – υπεργολάβους – κατασκευαστές ) του ιδίου έργου καθώς και την Εργοδοτική τους Αστική Ευθύνη.
Ασφάλεια Μεταφορών - Ασφάλεια CMR
Για την κάλυψη της μεταφοράς εμπορευμάτων (εισαγωγές – εξαγωγές - διακίνηση εντός Ελλάδος) καθώς και για την κάλυψη της ευθύνης που έχουν οι μεταφορείς και οι διαμεταφορείς για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται – δίδονται ανταγωνιστικά προγράμματα σε ελκυστικές τιμές.
Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
Την τελευταία δεκαπενταετία όλο και περισσότερος κόσμος εκμεταλλεύεται την σε υψηλά ποσοστά ηλιοφάνεια της χώρας μας για να αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια και να την μετατρέψει σε ηλεκτρική μέσω των Φωτοβολταϊκών Συτημάτων. Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.
Ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα διατρέχει σημαντικούς εξωγενείς κινδύνους κατά την εγκατάσταση / συναρμολόγηση ( κατασκευή ) του. Εμείς σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση για την κάλυψη τους που παρέχει κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης ( EAR) και καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία απρόβλεπτη ή αιφνίδια υλική ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί σε αυτό μέχρι την αποπεράτωση της εγκατάστασης.
Ασφάλιση Νομικής
Οι δύσκολες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών δημιούργησαν συγχρόνως διαφορές μεταξύ των πολιτών. Η ασφάλιση νομικής προστασίας με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο έρχεται να μας προστατέψει για να διεκδικήσουμε μια δίκαιη απαίτηση μας και να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας στα ποινικά δικαστήρια. Με την ασφάλιση αυτή, μπορείτε να ασκήσετε τα έννομα συμφέροντά σας στους διαφορετικούς τομείς της ζωής σας ή για το αντικείμενο που έχετε επιλέξει, αναλαμβάνοντας η Ασφαλιστική Εταιρία τα σχετικά έξοδα.
Επί τη ευκαιρία της επερχόμενης τουριστικής περιόδου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να συνεργαστούμε για τις ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης σας καθώς και για την επαγγελματική σας ιδιότητα είτε είστε ήδη πελάτες μας είτε προτίθεστε να γίνετε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Περιουσίας
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
 • Στόλο οχημάτων
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Εκμετάλλευσης παραλίας Εξοπλισμό σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο
 • Νομική Προστασία
 • Πώληση Τουριστικών Ειδών

Καλύπτουμε πελάτες σε όλους τους κλάδους!

Δείτε παρακάτω ενδεικτικούς κλάδους στους οποίους έχουμε πελάτες:

Επιχειρήσεις διεθνών & εθνικών μεταφορών με ασφάλιση των Φορτηγών τους και συγχρόνως την ασφάλιση CMR
Επιχειρήσεις κατασκευής Δημοσίων & Ιδιωτικών έργων
Εργοστάσιο εμπορίου και επεξεργασίας Σιδήρου – Χάλυβα
Εργοστάσιο επισκευής πλοίων – σκαφών και εμπορίας ανταλλακτικών
Επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών
Αντιπροσωπεία εισαγωγής ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού
Εργοστασίων κατασκευής επίπλων
Εταιρία με αντικείμενο τον αστικό εξοπλισμό
Εργοστασίων σύγχρονων εφαρμογών υαλοπινάκων – αλουμινίων
Εργοστάσιο επισκευής και πώλησης κοπτικών εργαλείων
Γυμναστήρια
Χώρους αισθητικής
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες & επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος
Εμπορικά καταστήματα
Καταστήματα εστίασης
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Προϊόντα Επιχειρήσεων

  Δείτε τα ανταγωνιστικά μας προϊόντα

  Πάρτε προσφορά στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.

  Αξιόπιστα. Προσωποιημένα. Άμεσα.

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ αριστερά για να πάρετε προτάσεις και προσφορές από την εταιρεία μας. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύψεις που ταιριάζουν στις ανάγκες ώστε να πληρώνετε μόνο όσα χρειάζεστε!

  Στείλτε το αίτημά σας και θα επανέλθουμε άμεσα (εντός μερικών ωρών) για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε αυτό που σας ταιριάζει.

  Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε:

  Τηλέφωνο: 210 9761984